Praksis 2. Sayı - Kentler ve Kapitalizm

Yazıcı-dostu sürümü
Editör: 
Sevilay Kaygalak
Yayın: 
Dipnot Yayınları

Sayı Sorumlusu: Sevilay Kaygalak

Bu Sayıda

Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı
Tarık Şengül

Sanayisizleşme Süreci ve Kentler
Melih Ersoy

Türkiye Kapitalizminin Mekansal Dönüşümü
Faruk Ataay

Türkiye Kentlerinde Yirmi Yılın Bilançosu
A. Ekber Doğan

Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekansal Yoğunlaşması: Mersin/Demirtaş Mahallesi Örneği
Sevilay Kaygalak

Sınıf İlişkileri, Sosyal Adalet ve Farklılık Politikası
David Harvey

Uluslararası Göç ve Yeni Irksallaştırma Biçimleri: Etnisite, Çokkültürcülük, Diyaspora
Emre Arslan

Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksis’e Doğru
Mark Gottdiener

Mekan Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksis’e Doğru
Yüksel Akkaya

Sosyalist Üçüncü Dünyada konut Politikaları: Küba Deneyimi
Jill Hamberg

KİTAP TANITIMI

Porto Alegre: Özgün Bir Belediyecilik Deneyimi
Mustafa Bayram Mısır

Kentsel Çelişki ve Siyaset: Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine Yazılar
E. Attila Aytekin

ÖZETLER

Erişip makaleleri indirmek için lütfen tıklayınız.


Okuma Listeleri E-posta: