İstanbul'da Kentsel Ayrışma

Yazıcı-dostu sürümü
Yazar: 
Hatice Kurtuluş
Yayın: 
Bağlam

İçindekiler

-Giriş

-Binnur Öktem: Küresel Kent Söyleminin Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Rolü: Büyükdere - Maslak Aksı

-Hatice Kurtuluş: Bir "Ütopya" Olarak Bahçeşehir

-Besime Şen: Soylulaşma - Kentsel Mekanda Yeni Bir Ayrışma Biçimi

-Hatice Kurtuluş: İstanbul'da Kapalı Yerleşmeler - Beykoz Konakları Örneği

-Maya Arıkanlı Özdemir: Kentsel Dönüşüm Sürecinde Eski Bir Gecekondu Mahallesi - Karanfilköy - Kentlere Vurulan "Neşter"ler

-Serpil Bozkulak: "Gecekondu"dan "Varoş"a: Gülsuyu Mahallesi

-Şükrü Aslan: 1970'li Yıllarda İstanbul'da Katılımcılığın Örneği Bir Yerel Kent Deneyimi: 1 Mayıs Mahallesi

-Didem Danış - Ebru Kayaalp: Bir Bağlamlandırma Denemesi: Elmadağ'da Göçmenlik Deneyimleri

-Yazarlar Hakkında


Okuma Listeleri E-posta: